SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Chemie
Silicium vormt, net als koolstof, de basis van een omvangrijk chemisch terrein. Het wordt gewonnen uit kwarts en speelt een hoofdrol in de productie van siliconen, silanolen, silanen, ...

De farmaceutische en cosmetische toepassingen van siliciumverbindingen brengen ons dagelijks in contact met van kwarts afgeleide producten. Bekende voorbeelden zijn tandpasta en dagcrème.

Door de inertie is silica een uitstekend dragermateriaal voor chemische producten en toepasbaar in zure reactoren, bijvoorbeeld bij de productie van titaandioxide.

Waterglas (Na2SiO3 of K2SiO3) ontstaat dan weer door het versmelten van kwartszand met natrium- of kaliumcarbonaat. Het kan ook via een reactorproces: organisch zuiver zand of cristobaliet reageert met natronloog.

Waterglas is een belangrijk halffabrikaat voor de productie van wasmiddelen, verf, sierpleisters en gieterijzand. Het is ook een hulpstof in de papierindustrie en de betonnijverheid. Het wordt gebruikt voor het klaren van bier en is een grondstof voor de productie van katalysatoren. De brandstofbesparende silicaatvulstof voor autobanden ontstaat na een chemisch proces op basis van kwarts.