SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Visie
Sibelco bouwde een unieke knowhow op in de winning en veredeling van kwartszand en andere minerale grondstoffen en groeide hierin uit tot wereldleider: het resultaat van teamwork, een langetermijnvisie en een stevige vertrouwensrelatie met onze klanten.

Met hun ervaring, toewijding en expertise dragen onze medewerkers elke dag bij tot de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Sibelco zet de traditie van een sociaal geëngageerd personeelsbeleid voort en stimuleert het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid.
Sibelco investeert volop in de toekomst door een duurzaam gebruik van de delfstoffen en zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek. Alleen op die manier kunnen we onze klanten kwaliteit en continuïteit garanderen.

Duurzame ontwikkeling
Kwartszand is een kostbare grondstof die onmisbaar is voor de productie van talloze alledaagse goederen. Zo is in elke auto ruim 50 kg kwartszand verwerkt. De kwartswinning is dan ook van levensbelang voor onze samenleving, maar mag niet ten koste gaan van de natuur en het milieu.

Sibelco heeft een traditie van ontginnen met respect voor de natuur. Al in de studiefase van een project besteden we aandacht aan de herbestemming van het gebied, de gefaseerde heraanleg en de afwerking van de groeves. Sibelco ontving hiervoor reeds meerdere prijzen, waaronder een prijs van de Europese Commissie.