SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Archeologische vondsten in Lommel
De nieuwe ontginningszone naast de huidige groeve in Lommel is één van de belangrijkste vindplaatsen van prehistorische artefacten. Sibelco gaf archeologen van de KU Leuven en VIOE (Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed) de kans om alles te inventariseren vooraleer de ontginning in die zones van start zou gaan. Zij verzamelden meer dan 30.000 vuurstenen werktuigen uit het steentijdperk (12.000 jaren geleden). Ook de Blokwaters, een vennenzone op het terrein, zal om deze reden niet worden geëxploiteerd.