SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Bewustzijn
Sibelco wil uitblinken in alle activiteiten die ze ontplooit. Wij streven naar maximale klantentevredenheid binnen een veilige, gezonde en milieubewuste werkomgeving.

Respect voor wetgeving, afspraken en procedures dragen we hoog in het vaandel. Door onze systemen, technologie en werksfeer voortdurend te verbeteren, neemt ook de kwaliteit van onze producten, dienstverlening én de veiligheid van onze medewerkers en hun omgeving toe. Zoals uit voorbeelden uit het verleden blijkt, besteden wij bijzondere aandacht aan het leefmilieu en leggen wij de nadruk op een proactieve aanpak.