SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Rationeel energiegebruik - groene energie
Als energie-intensief bedrijf tekende Sibelco in 2004 het Vlaamse Energie Benchmarkconvenant en verbond zich ertoe om zijn verbruik tegen 2008 te verminderen en te optimaliseren. Een concreet initiatief is de aanwending van de energie in het koelwater van de calcineeroven te Dessel om een volledig gebouw te verwarmen. Hierdoor besparen we jaarlijks 8.000 m3 aardgas.

Sibelco werkt ook samen met een aantal partners aan groene energie.
Op de ontginningssite van Lommel leveren ca. 3,5 ha zonnepanelen elektriciteit om de zandveredelingsfabriek draaiende te houden.
Een aantal andere projecten staan op stapel.