SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Milieu
De aandacht voor het milieu vormt een essentieel onderdeel van Sibelco's langetermijnvisie. Pas na uitgebreid overleg met verschillende overheden en lokale natuurverenigingen over de inrichting van een groeve na de uitbating, rijdt de eerste laadschop het terrein op.

Ontginning en natuur gaan hand in hand.

Sibelco werkt samen met universiteiten en de Vlaamse overheid om de effecten van haar natuurinrichtingsprojecten op te volgen en te monitoren. Voorbeelden zijn de omlegging van de Witte Nete en de opvolging van de evolutie van de drijvende eilanden.

Ook lokale vrijwilligers van Natuurpunt spelen een rol in de monitoring bijvoorbeeld door het spotten van de visdief of zwarte stern op de eilanden.

Dankzij de nabijheid van prachtige wandel-en fietspaden kan ook iedere natuurliefhebber en recreant de evolutie van onze projecten volgen.