SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Sanering Maatheide
Naast de groeve in Lommel ligt een terrein waarop 70 jaar lang een zinkfabriek stond. Die zorgde voor ernstige bodemvervuiling en bij de afbraak werd het puin over het terrein verspreid. Sibelco kocht het om het waardevolle kwartszand te ontginnen en zou in ruil de vervuilde bovenlaag afgraven en bergen. Vlaanderens grootste bodemsaneringsproject op privé-initiatief werd in maart 2003 aangevat en in november 2004 afgerond. Daarmee is een belangrijke black point weggewerkt en kan de site nu worden ontgonnen.