SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Groeve en natuur gaan samen, ook tijdens de ontginning
Tijdens de ontginning worden de groeves al geleidelijk gereconstrueerd, zodat de natuur in het gebied weer snel zijn plaats kan krijgen. Voor de groeve nabij de verwerkingsinstallaties in Mol en Dessel werkt Sibelco nauw samen met de lokale natuurverenigingen en overheden.