SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Welkom
Met meer dan 250 productie-eenheden wereldwijd is Sibelco een belangrijke onderneming qua winning, productie en distributie van vijf belangrijke mineralen bestemd voor industriële toepassingen: kwarts, cristobaliet, nephelien, plastische klei en olivien.

Bovendien verwerkt Sibelco nog heel wat andere mineralen voor industriële toepassingen zoals bariet, calciet, dolomiet, hydromagnesiet, kaolien, veldspaat, wollastoniet, talk, huntite, …

Als pionier in haar kernactiviteiten, kijkt Sibelco terug op meer dan 135 jaar ervaring en een unieke kennis.