SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Sibelco weer 20 jaar verder in de toekomst
Begin februari 2006 verkreeg Sibelco een milieuvergunning van maar liefst 20 jaar voor de ontginning van een nieuwe groeve en de bouw van nieuwe installaties in Maasmechelen. Beide zullen terug te vinden zijn aan de Steenweg op As (ter hoogte van Mechelse Heide Zuid) waar recent ook de grindontginning werd gefinaliseerd.

De ontginning van de bouw- of tussenzandlagen zal als eerste aangepakt worden, gevolgd door de ontginning van het zo unieke kwartszand. In 2007 zal vervolgens het startschot gegeven worden voor de bouw van een volledig nieuwe fabriek.

Samen met alle overheden zorgt Sibelco bovendien voor een milieuvriendelijke herbestemming voor deze exploitatie. De groeve zal zowel tijdens als na de ontginning omgevormd worden tot een prachtig natuurgebied. Dit herwonnen natuurgebied zal op haar beurt deel uitmaken van het Nationaal Park.

klik om te vergroten