SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
XZ : een mengeling van zand en zeoliet
Onlangs werd ons nieuw product XZ, een mengeling van ons top dressing-zand en zeoliet, met succes geïntroduceerd in het domein van natuurlijke sportvelden zoals golf.

De met XZ behandelde jonge green vertoont duidelijk minder roodzwenk* dan vergelijkbare greens. XZ geeft een hogere toegevoegde waarde dan het top dressing-zand, vooral dankzij zijn capaciteit om voedingsstoffen en water op te nemen en weer af te geven (belangrijk in droge klimaten).

Op korte termijn wordt het gras sterker en minder vatbaar voor ziekten. Op langere termijn zullen de kostenbesparingen merkbaar worden door het verminderde verbruik van meststoffen en water. Ook het onderhoud wordt minder. XZ laat zich gemakkelijk en in één keer aanbrengen.

* Roodzwenkgras wordt beschouwd als onkruid en kent drie subtypes: gewoon roodzwenk (festuca rubra commutata), roodzwenk met fijne uitlopers (festuca rubra trichofila) en roodzwenk met forse uitlopers (festuca rubra rubra). Het gedijt goed op kleigrond, kan overheersen op schralere grond en kan schaduw vrij goed verdragen. Bij droogte loopt de kleur terug, maar deze herstelt zich vrij vlot.