SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Ondernemen versterkt Limburg
Sibelco Benelux neemt dit jaar als partnerbedrijf deel aan de imagocampagne van het VKW “Ondernemen versterkt Limburg” .

De doelstelling van deze campagne is het duurzaam ondernemerschap in de provincie Limburg te promoten. Er wordt gefocust op de jeugd die samen met ons de toekomst moet uitbouwen.

Reeds lang voor het woord “duurzaam ondernemen” een hype werd, zocht Sibelco al naar een evenwicht tussen het economische, het sociale en het milieu. Jullie kennen ongetwijfeld de projecten waaraan we de voorbije jaren gewerkt hebben : de omlegging van de Witte Nete, de aanleg van de drijvende eilanden, de reconstructie van groeve Opgrimbie, …

Met deze campagne worden Sibelco en onze lange termijn visie nog eens extra in de kijker gezet.

We nodigen jullie allen uit om een kijkje te nemen op de campagnewebsite www.ondernemenversterktlimburg.be