SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Kwartszand
Kwartszand wordt na ontginning zowel mechanisch als chemisch gezuiverd. Ongewenste minerale componenten worden verwijderd door flotatie en spiraal- en magnetische behandelingen. Soda en zuren kunnen oplosbare bestanddelen verwijderen. Hydroklassering zorgt voor een constante korrelverdeling.

Technische datasheets Prestatieverklaring
(conform EU 305/2011)
 M31
 M32
 M34
 MAM2
 MAM1
 MAM1S
 MAM1ST300
 MAM1T
 AF100
 S50
 S60
 S80
 S90
 M31
 M31D
 M32-M32WI
 M34-M34WI
 S50
 S60
 S80
 S90
Andere producten en mengelingen zijn beschikbaar.
Contacteer ons voor meer informatie en/of andere verzoeken.