SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Andere mineralen
Oppervlaktebehandelde vulstoffen
Silanen kunnen covalente bindingen vormen tussen organische polymeren en anorganische producten. De mechanische, chemische en elektrische eigenschappen van dergelijke composieten verbeteren aanzienlijk. Beschikbaar zijn kwarts, cristobaliet (Silbond®), wollastoniet (Tremin®), aluminiumhydroxide (Trefil®), nepheline (Treminex®) …

Veldspaat
De Siokal® functionele vulstoffen voor polymeren en coatings worden geproduceerd uit zuiver pegmatiet, een mica- en kwartshoudend veldspaat.

Straalmiddelen
Naast kwartszand werden verschillende producten ontwikkeld voor het reinigen met straaltechnieken: ijzer- en aluminiumsilicaat, olivine, garnet, calciumcarbonaat, korund, dolomiet

Gekalibreerd zand
Zuivere zanden speciaal geproduceerd voor drinkwaterfiltratie worden ook aangewend in kunstharsbeton, wervelbedovens, technische hulp- stoffen …
Industriemineralen op maat van de klant
Van andalusiet tot zeolite… U vraagt, wij malen.