SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Geologie
Het kwartszand dat Sibelco ontgint, wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke minerale en chemische zuiverheid. Geologische exploratie en evaluatie begroten het potentieel van ontginbare terreinen. Sibelco kan de productie van hoogwaardige minerale grondstoffen voor meerdere decennia verzekeren.

Onze geologen sturen de ontginning, zodat elke zandlaag enkel voor de juiste, meest hoogwaardige toepassing, wordt veredeld. In elke fase van de ontginning en productie bewaken ze nauwgezet de herbestemming, zodat landschaps- en natuurwaarden duurzaam gevrijwaard blijven.

Unieke lagen met unieke eigenschappen
In de regio Mol, Dessel en Lommel vormen de kwartszanden van Mol een excellente grondstof voor de productie-installaties. Door hun omvang en uniformiteit zijn deze zandlagen uniek in de wereld.

De zanden van Maasmechelen zijn vooral door hun chemische zuiverheid de wereldstandaard voor kritische toepassingen als kristal en chemiegrondstof. Ze bevinden zich onder een dikke laag bouwzand en grind, twee andere belangrijke delfstoffen voor de regio.

In Heerlen (Nederland) worden dezelfde hoogzuivere kwartszanden mioceenzanden genoemd. Sibelco ontgint en veredelt dit kristalzand op de meest milieuvriendelijke manier.