SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Productinnovatie
Duurzaam innoveren betekent voor Sibelco streven naar de productie van steeds betere grondstoffen die de eindproducten van onze klanten naar een nog hoger niveau tillen. Hiervoor is steeds een nauwe samenwerking met de klanten en de kenniscentra vereist.

Het ‘Center of Expertise Labo’ van Sibelco, met haar ervaren team van chemici en geologen, vormt de basis voor succesvolle ontwikkelingen, zowel op geologisch en procestechnisch als productinnovatief vlak.

Enkele projecten:

 Hogere zuiverheid van kwartszand verhoogt de lichtdoorgang van glas. Dit biedt onder meer
   belangrijke voordelen in combinatie met zonwerende coatings op autoglas en
   architectonisch glas.

 Ontstoffen van gemalen minerale producten biedt technische voordelen in meerdere
   sectoren: filtratie, coatings, polymeren, enzovoort.

 Strikte limieten van de grove fractie in micronfijne producten laten toe om natuurlijke
   mineralen te gebruiken voor toepassingen waarvoor vroeger uitsluitend
   synthetische mineralen bruikbaar waren. Een mooi voorbeeld hiervan is antiblock.