SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Gids van goede praktijken
Sibelco Benelux verleende zijn expertise bij de opstelling van een gids van goede praktijken door NEPSI (The European Network on Silica) welke instrumenten aanreikt op de vraag om de gezondheid van werknemers te bevorderen door een correcte behandeling en gebruik van kristallijn silica bevattende producten. Deze gids is beschikbaar in alle Europese talen op de website www.nepsi.eu.
De takenbladen van de gids zijn bruikbaar in verschillende sectoren die silicaproducten gebruiken.

Sibelco steunt sensibilisatiecampagne kwartsstof
Sibelco steunt de sensibiliseringscampagne "Gun kwartsstof geen ademruimte" (2010-2012) van het Nationaal Actiecomité voor de Bouw. Kwarts is een mineraal dat voorkomt in 70% van de aardkorst en is alom tegenwoordig in materialen die we dagdagelijks gebruiken. Als producent van kwartshoudende mineralen heeft Sibelco altijd zijn medewerkers en klanten geïnformeerd over de gezondheidsaspecten van haar producten. Hiertoe verleende zij onder meer haar medewerking aan de opstelling van een gids van Goede Praktijken met aanbevelingen om de gezondheid van medewerkers te beschermen bij het gebruik en behandelen van kwartshoudende producten. Sibelco Benelux is ervan overtuigd dat een veilig gebruik van haar producten mogelijk is door het toepassen van de gepaste preventiemaatregelen.