SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Medewerkers
Voor alle medewerkers worden regelmatig veiligheidsopleidingen georganiseerd. Deze aanpak werpt duidelijk vruchten af: het aantal arbeidsongevallen daalde met 40% en het aantal verletdagen nam aanzienlijk af.