SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Omwonenden
Sibelco houdt zich strikt aan alle wettelijke bepalingen en gaat zelfs verder. Afstandsregels en voorschriften over zichtbermen en oeverhellingen worden gerespecteerd. Via artikels in de streekkrant en berichten die nabij de ontginningen worden uitgehangen, worden omwonenden geïnformeerd over bijzondere activiteiten in hun nabije omgeving. Een voorbeeld hiervan is de uitgebreide communicatie die werd gevoerd naar aanleiding van het verleggen van de beek ’Voorste Nete’ op het ontginningsterrein De Pinken in Dessel. Bij vragen kunnen omwonenden steeds komen aankloppen.

Elk jaar houden de toezichthoudende overheden een rondgang in de verschillende groeves en fabrieken. Daarbij wordt nagegaan of de voorwaarden van de milieuvergunning worden nageleefd. De aanvraag van een nieuwe vergunning gaat gepaard met uitgebreid overleg in openbare hoorzittingen en buurtvergaderingen.