SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Veiligheid
Sibelco maakt al jaren werk van een doorgedreven veiligheidsbeleid, gebaseerd op een dynamisch risicobeheersingssysteem. Deskundigen, de interne preventiedienst en de medewerkers van de verschillende afdelingen detecteren risico's, onderzoeken maatregelen en voeren ze uit.